ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ? твір

ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ. На мій погляд, питання про загальнолюдські моральні цінності в сучасному суспільстві є актуальними як ніколи. Власне кажучи, на кожному з етапів розвитку людства ця тема була дуже важливою. Адже змін юються часи, змінюютьсяуявлення про навколишній світ, але лю­дина, її природа, єство залишаються такими, як і тисячі років тому. Прекрасною ілюстрацією сказаного вище є література — історія ду­ховного та інтелектуального життя людства. Чому деякі з літератур­них творів, написаних зовсім в інших часових умовах, реаліях, зали­шаються зрозумілими в наш час? Саме тому, що письменник, митець, рукою якого керує провидіння, вказує та відображає явища, породжені не часом, а людським серцем. Прикладом можуть слугувати безсмерт­на історія кохання, увічнена В. ІПекспіром у високопоетичній трагедії « Ромео та Джульетта », біблійна історія першої зради та кровного зло­чину, скоєного нещасним Каїном проти брата Авеля, перемога добра та милосердя у «Божественній комедії » Данте та багато інших повчаль­них і романтичних історій.

Література залишається невичерпним джерелом добра, але ре­альне життя диктує свої правила. Яким би не було ідеальним твоє уявлення про світ зовнішній, воно залишається лише твоїм уявлен­ням, віддзеркаленням твого внутрішнього світу. Можна вірити в те, що попереду на тебе очікує щастя й успіх. Можна самозакоханно сподіватися, що весь світ у твоїх руках, але… Коли дорослішаєш, коли набуваєш реального життєвого досвіду, розумієш, наскільки актуальною є проблема морального вибору, зумовлена тим набором моральних цінностей, які склалися протягом довгого періоду в суспільстві.

Як правило, усі ми чітко знаємо, що на червоне світло світлофо­ра не можна переходити дорогу. Знати знаємо, проте чи завжди дотримуємося цього правила? Ситуація ускладнюється, коли ми говоримо про правила поведінки, моральні норми та закони.

По-перше, важко утриматися і не порушити їх, а по-друге — чи всі моральні цінності є насправді цінностями? Чи не приховані під цим шляхетним фасадом забобони та небажання розуміти інших людей?

Що таке моральні цінності, а точніше, загальнолюдські моральні цінності? Можливо, це основні закони, продиктовані релігією? У хри­стиян існує десять заповідей, які, фактично, окреслюють основні за­гальнолюдські моральні цінності: безцінність людського життя, по­вага до батьків, вірність у родині та близьких стосунках, заборона зазіхати на чуже майно тощо.

Кожен з нас намагається бути праведником, хоча б в аспекті мо­ральної схеми, запропонованої вище.

Тоді постає закономірне питання: чому в нашому суспільстві так багато негативних явищ, які руйнують життя близьких нам людей. Чому залишаються байдужими до життя нещасних ті, хто пропагу­ють любов до ближнього? Чому тисячі дітей опиняються на вулиці без догляду дорослих? Чому влада досі не заборонила продаж наркотичних засобів у місцях, в яких людям за законом повинно даруватися міцне здоров’я та довге життя? Чому гроші останнім часом почали коштувати надто багато, а людське життя знецінюється з кожною хвилиною?

Можливо, проблема полягає в тому, що моральні закони в сучас­них умовах залишаються порожніми словами. Вони знецінені полі­тикою влади, знецінені самим народом, який ще й досі не може позбутися комплексу «меншовартості». Іноді говорять про те, що моральні проблеми викликають суто матеріальні нестатки. Мовляв, якщо б усі жили добре і могли задовольнити усі свої потреби, сус­пільство позбавилося б тих негативних явищ, які існують сьогодні. З іншого боку, важко уявити, що людина із сформованим комплексом життєвих орієнтирів, із стійкою світоглядною позицію, Спроможна порушити моральний закон і, наприклад, образити когось, пограбу­вати або вбити. Скільки прикладів було в минулому, коли люди у найскрутніших життєвих обставинах не втрачали гідності, не пору­шували законів, які були продиктовані не стільки загальною дум­кою, скільки їх внутрішніми переконаннями. Як приклад, можна навести життя двох талановитих українських поетів — П. Тичини та В. Стуса. Комуністична система, що намагалась знищити прояви всього індивідуального, людяного, в першу чергу, знищувала інте­лектуальну еліту суспільства. У випадку із П. Тичиною вона досяг­ла неабиякого успіху.

Поет, що возвеличував красу і гармонію людини й природи, по­чав співати дифірамби на адресу комуністичної партії та його керів­ників. Наслідки цього вповні відображені у творчості поета. Натомість В. Стус не підкорився обставинам. Йому було важко вижити в не­людських умовах, але він не намагався пристосуватися до обста­вин. Він висловлював уголос думки, продиктовані серцем, а не по­требами тіла. І, як це завжди буває, тільки після смерті поета су­часники змогли оцінити його духовну велич та силу.

Можна багато говорити про духовні цінності, але одними балач­ками ситуацію не виправити. За будь-яких обставин треба пам’я­тати про те, що людина — це вища істота на землі, яка відрізняєть­ся від усіх інших тим, що здатна мислити й відчувати.

Необхідно пам’ятати давню мудрість: до людей треба ставитися так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ? твір

ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ. На мій погляд, питання про загальнолюдські моральні цінності в сучасному суспільстві є актуальними як ніколи. Власне кажучи, на кожному з етапів розвитку людства ця тема була дуже важливою. Адже змін юються часи, змінюютьсяуявлення про навколишній світ, але лю­дина, її природа, єство залишаються такими, як і тисячі років тому. Прекрасною ілюстрацією сказаного вище є література — історія ду­ховного та інтелектуального життя людства. Чому деякі з літератур­них творів, написаних зовсім в інших часових умовах, реаліях, зали­шаються зрозумілими в наш час? (далее…)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *