Sochinenya.com > Школа > 10 класс > сочинения по украинской литературе > Зображення робітничого руху ‘‘Борислав сміється” Франка

Зображення робітничого руху ‘‘Борислав сміється” Франка

Зображення робітничого руху. І.  Франка, нове явище в українській літературі другої поло­вини XIX століття. У повісті правдиво розкриваються сто­сунки між робітниками та капіталістами, показано нестерп­не становище народу у 60—70-х роках XIX століття. Автор змальовує зародки революційної боротьби робітників з капі­талістами, демонструє зростання свідомості робітників у бо­ротьбі за свої права та їх спроби змінити життя на краще.

Головною ідеєю твору є ідея єдності робітників у боротьбі проти гнобителів. Проведення в життя цієї ідеї пов’язується з долею героїв твору — Бенедя Синиці та братів Баса-рабів. Саме вони є втіленням двох напрямків робітничої боротьби у повісті.

Спочатку ми знайомимося з таємним товариством робіт­ників, члени якого збирались у хаті старого ріпника й об­мірковували всі негативні вчинки, заподіяні підприємцями. Вони не намагалися діяти активно, не стояли за об’єднання всіх робітників міста. На погляд їх лідерів — братів Баса- рабів — загальна соціальна неправда складається з приват­них маленьких неправд, і тому помста за кожну кривду при­веде до зникнення цієї загальної несправедливості. Це був стихійний протест проти утисків та визиску.

Головний герой повісті — Бенедьо Синиця. Це “вразли­вий на всякий, хоть і чужий, біль, на всяку кривду та неправ­ду” робітник, який вже здобув деяке класове виховання. Його дуже турбують несправедливість, народне лихо. Він вірить, що є якийсь шлях до кращого життя. Довгі роздуми над до­лею робітників навели Бенедя на думку, що полегшення умов, захист своїх прав можна здійснити, лише об’єднавши всіх ріпників міста. Синиця починає навертати побратимів на ідею страйку, єдиного можливого засобу боротьби. З появою Си­ниці діяльність товариства набуває іншого змісту: все більше і більше робітників приєднуються до товариства, організо­вується робітнича каса. На мій погляд, Франко намагається показати, що тільки об’єднання робітників є силою, спромож­ною змінити стан речей. Бенедьо Синиця, виступаючи за ідею організованої боротьби, перетворюється із звичайного побра­тима на ватажка боротьби проти багачів.

Кульмінаційними в повісті є картини загального робіт­ничого страйку, під час якого почуття й переживання робіт­ників досягають свого найвищого напруження. Робітничий Борислав на всю силу радіє і сміється: “Борислав, паночку, то ми! І на нас тепер прийшла пора посміятися над вами”.

І  хоча добре підготовлений страйк був зірваний викра­денням робітничої каси, та відбулося значне піднесення робітничої свідомості, були зроблені перші кроки у боротьбі за свої права, останні сторінки повісті вселяють соціальний оптимізм, віру в торжество справедливих вимог, перемогу чесної праці і чесних помислів.

Sochinenya.com > Школа > 10 класс > сочинения по украинской литературе > Зображення робітничого руху ‘‘Борислав сміється” Франка

Зображення робітничого руху ‘‘Борислав сміється” Франка

Зображення робітничого руху. І.  Франка, нове явище в українській літературі другої поло­вини XIX століття. У повісті правдиво розкриваються сто­сунки між робітниками та капіталістами, показано нестерп­не становище народу у 60—70-х роках XIX століття. Read on »